Υποσύστημα Συλλογής Δεδομένων

Το υποσύστημα συλλογής δεδομένων, αποτελείται από μια εξειδικευμένη εφαρμογή συλλογής δεδομένων, η οποία έχει ως σκοπό την επικοινωνία με τους Σταθμούς Αισθητήρων και τον έλεγχο αυτών.
Το υποσύστημα υποβάλλει ερωτήματα (polling) ανά όποιο χρονικό διάστημα επιλέξει ο χειριστής στους σταθμούς προκειμένου να συλλεχθούν οι μετρήσεις των αισθητήρων. Επιπλέον, οι μετρήσεις συλλέγονται αυτόματα όταν κάποια από τα παρακολουθούμενα από τους αισθητήρες μεγέθη αυξηθούν πέρα από προεπιλεγμένες τιμές (thresholds) συναγερμών. Ακόμα, το υποσύστημα δίνει την δυνατότητα στους χειριστές του συστήματος να μεταβάλλουν τόσο το ρυθμό ανάγνωσης των αισθητήρων μέσω ευκολόχρηστου γραφικού περιβάλλοντος όσο και τις προεπιλεγμένες τιμές (threshold) συναγερμών.
Επιπλέον, τα δεδομένα από τους αισθητήρες των σταθμών αποθηκεύονται σε σχεσιακή βάση δεδομένων (RDBMS) του συστήματος για μια περίοδο τουλάχιστον 1 μήνα, έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας εκθέσεων αναφοράς (δεδομένα και γραφικά εξέλιξης των μετεωρολογικών φαινομένων στην οδό, συναγερμοί και συμβάντα, καθώς και σύνοψη των υφιστάμενων ρυθμίσεων του συστήματος, σήματα κατάστασης του συστήματος κλπ.), για μεταβίβαση σε άλλες υπολογιστικές εγκαταστάσεις για περαιτέρω επεξεργασία. Το λογισμικό υποστηρίζει την γραφική και διαγραμματική απεικόνιση των παρακολουθούμενων μεγεθών τόσο σε πραγματικό χρόνο όσο και με βάση τα αποθηκευμένα δεδομένα.
Επιπλέον το υποσύστημα δίνει την δυνατότητα ρυθμίσεων και καλιμπραρίσματος των αισθητήρων καθώς και ανάγνωσης των μετρήσεων του καθενός χωριστά, συλλογής δεδομένων που αφορούν στην κατάσταση λειτουργίας τους, στην κατάσταση των αισθητήρων και των επικοινωνιών και απομακρυσμένης εγκατάστασης νέων εκδόσεων του firmware των αισθητήρων. Τέλος, σημειώνεται ότι πέρα από τους αισθητήρες το συγκεκριμένο υποσύστημα είναι υπεύθυνο και για την επικοινωνία και την συλλογή εικόνων από τις εγκατεστημένες κάμερες σε κάθε σταθμό.Ψηφοφορία

Χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα για


Καιρικά φαινόμενα στην ευρύτερη περιοχή
Ενημέρωση και περιήγηση
Εξαγωγή Περιβαλλοντικών δεδομένων

 Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.

Πατήστε εδώ για να εγγραφείτε.


Χρηματοδότηση

Funding_1Funding_2Funding_3
"Ο παρών ιστοχώρος χρηματοδοτήθηκε από το Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας στα πλαίσια του Μέτρου 2.4 «Περιφερειακά γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα και καινοτομικές ενέργειες». Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 20% από το Ελληνικό Δημόσιο."


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Level Double-A conformance icon, 
          W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0