Επιμέρους Σύστημα Διάχυσης Πληροφορίας

Το Υποσύστημα Διάχυσης Πληροφορίας του Πληροφοριακού Συστήματος Ενημέρωσης έχει το ρόλο της παρουσίασης των δεδομένων που συγκεντρώνονται και επεξεργάζονται στο Κέντρο Ελέγχου, στους αρμόδιους – επιλεγμένους φορείς και στους πολίτες, μέσω των διαφόρων εναλλακτικών και προεπιλεγμένων καναλιών και μέσων διάθεσης.
Η ανάπτυξη του Υποσυστήματος περιλαμβάνει:

  • Τον υλικό εξοπλισμό (εξυπηρετητή/ές Η/Υ στο Κέντρο Ελέγχου),
  • Τον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό διασύνδεσης των εξυπηρετητών με τα κανάλια διάθεσης της πληροφόρησης,
  • Τον Διαδικτυακό Τόπο Παροχής Ενημέρωσης του Κοινού και
  • Τον Εξοπλισμό ειδικών LED οθονών (VMS, Variable Message Signs) που έχουν τοποθετηθεί σε προεπιλεγμένα στρατηγικά σημεία στις κύριες εισόδους του Δευτερεύοντος Εθνικού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Ευρυτανίας στην Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας.
Εξυπηρετητής Η/Υ στο Κέντρο Ελέγχου


Στο Κέντρο Ελέγχου στην Νομαρχία Ευρυτανίας έχει εγκατασταθεί ειδικός εξυπηρετητής στον οποίο εγκαταστάθηκαν οι εφαρμογές των επιμέρους υποσυστημάτων.
Επιπλέον o εξυπηρετητής είναι συνδεδεμένος με UPS το οποίο θα φροντίζει για την αδιάλειπτη παροχή του με ρεύμα για τουλάχιστον 20 λεπτά μετά την πτώση ρεύματος.

Τηλεπικοινωνιακός Εξοπλισμός διασύνδεσης εξυπηρετητή με τα κανάλια διάθεσης της πληροφόρησης και τους σταθμούς αισθητήρων

Γενική άποψη διασύνδεσης υποσυστημάτων
Εικόνα 4 Γενική άποψη διασύνδεσης υποσυστημάτων
Ο εξυπηρετητής (server) και η βάση δεδομένων RDBMS συνδέονται μέσω Ethernet με ένα gateway, και εν συνεχεία μέσω δρομολογητή με το διαδίκτυο. Tο gateway έχει τη δυνατότητα να δίνει ΙΡ στατικές διευθύνσεις στα GPRS μόντεμ των σταθμών και των πινακίδων VMS.
H αποστολή και συλλογή των δεδομένων από τον κεντρικό εξυπηρετητή και πρός τους σταθμούς αισθητήρων, και τις πινακίδες VMS πραγματοποιείται με τη χρήση του διαδικτύου μέσω ασφαλών καναλιών (VPN) και χρήση των πρωτοκόλλων SSH και L2TP. Γι΄αυτό το λόγο στους σταθμούς αισθητήρων, και στις πινακίδες VMS έχουν τοποθετηθεί GPRS μόντεμ, τα οποία επιπλέον διαθέτουν ενσωματωμένο firewall ώστε τα δεδομένα των σταθμών συλλογής και των πινακίδων να είναι προσβάσιμα μόνο από εγκεκριμένες ΙΡ διευθύνσεις, και οποιεσδήποτε άλλες μη εξουσιοδοτημένες ενέργειες πρόσβασης να απορρίπτονται.


Ψηφοφορία

Χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα για


Καιρικά φαινόμενα στην ευρύτερη περιοχή
Ενημέρωση και περιήγηση
Εξαγωγή Περιβαλλοντικών δεδομένων

 Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.

Πατήστε εδώ για να εγγραφείτε.


Χρηματοδότηση

Funding_1Funding_2Funding_3
"Ο παρών ιστοχώρος χρηματοδοτήθηκε από το Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας στα πλαίσια του Μέτρου 2.4 «Περιφερειακά γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα και καινοτομικές ενέργειες». Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 20% από το Ελληνικό Δημόσιο."


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Level Double-A conformance icon, 
          W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0