Υποσύστημα Επεξεργασίας Δεδομένων

Το Υποσύστημα Επεξεργασίας Δεδομένων, βασίζεται σε ειδικό λογισμικό, το οποίο είναι επιφορτισμένο με:
 1. την επεξεργασία των μετρήσεων των αισθητήρων από τους Σταθμούς, την παρουσίαση των δεδομένων των μετρήσεων στους χειριστές (στελέχη) της Περιφέρειας και την έκδοση βραχυπρόθεσμων προειδοποιήσεων και συναγερμών  για την επικρατούσα κατάσταση στις δευτερεύουσες οδούς (π.χ. σχηματισμός πάγου, ισχυρή βοχόπτωση, κλπ.) και
 2. με την έκδοση μεσοπρόθεσμων (περίπου 2 ωρών) προειδοποιήσεων – προγνώσεων σχετικά με τις συνθήκες στις οδούς.
Η πρώτη λειτουργία βασίζεται στη σύγκριση των τιμών των αισθητήρων με τα κατώφλια συναγερμών και σε εμπειρικούς κανόνες (π.χ. θερμοκρασία εδάφους και υπεδάφους σε συνδυασμό με ατμοσφαιρική θερμοκρασία και υγρασία που συνήθως σχηματίζεται πάγος κλπ.) και η δεύτερη σε ειδικό αλγόριθμο πρόγνωσης.
Στο πλαίσιο της πρώτης λειτουργίας, οι ακόλουθοι βραχυπρόθεσμοι συναγερμοί είναι κατά ελάχιστο διαθέσιμοι (οι ελάχιστες και οι μέγιστες τιμές καθορίζονται μέσω της γραφικής διεπαφής χρήστη – GUI):

 • Θερμοκρασία επιφάνειας οδού
 • Θερμοκρασία κάτω από την επιφάνεια της οδού
 • Θερμοκρασία περιβάλλοντος
 • Ορατότητα
 • Επίπεδο και είδος κατακρημνίσεων (βροχή/χιόνι)
 • Άνεμος (ταχύτητα, κατεύθυνση και ριπές ανέμου)
 • Πάγος στο οδόστρωμα
 • Επίπεδα αντιπαγετικού υλικού στο οδόστρωμα
 • Βραχυπρόθεσμη προειδοποίηση επερχόμενων συνθηκών πάγου στην οδό
Το λογισμικό είναι σε θέση να επιδείξει με γραφικό τρόπο σε πραγματικό χρόνο (με ρυθμιζόμενο από τον χρήστη, ρυθμό ανανέωσης) όλες τις παραμέτρους που συλλέγονται από τους σταθμούς RWIS και όλα τα αποτελέσματα των υπολογισμών, συναγερμών και προειδοποιήσεων.
 
Στο πλαίσιο της δεύτερης λειτουργίας, χρησιμοποιείται ειδικός αλγόριθμος πρόγνωσης, ο οποίος έχει τη δυνατότητα σε συνδυασμό με μετεωρολογικά δεδομένα που παρέχονται από τρίτους, να παράγει μεσοπρόθεσμες προγνώσεις και προειδοποιήσεις συναγερμών σχετικά με τις καιρικές συνθήκες συνθήκες στις υπό εξέταση οδούς, -δημιουργία πάγου, έντονη χιονόπτωση / βροχόπτωση, έντονη άνεμοι, κλπ.- τουλάχιστον δύο (2) ώρες πριν την εκδήλωση των φαινομένων.
 
Δεδομένου ότι η προηγούμενη λειτουργία δίνει την ικανότητα ειδοποίησης για έκτακτα φαινόμενα (σχηματισμός πάγου, ομίχλη, χιόνι) των σταθμών και του λογισμικού με βάση την σύγκριση των μετρήσεων με κάποια κατώφλια των μεγεθών, έχει εγκατασταθεί ειδική εφαρμογή Μεσοπρόθεσμων Πρόγνωσεων, η οποία σε συνδυασμό με μετεωρολογικά δεδομένα που παρέχονται από τρίτους (φορείς παροχής μετεωρολογικών δεδομένων) ικανοποιεί πλήρως την έγκαιρη ειδοποίηση των υπευθύνων για την κατάσταση των δρόμων (μεσοπρόθεσμες προβλέψεις τουλάχιστον 2 ωρών). Πέρα από την προαναφερόμενη εφαρμογή πρόβλεψης στο συγκεκριμένο έργο περιλαμβάνονται το κόστος  διασύνδεσης με εξειδικευμένες βάσεις μετεωρολογικών δεδομένων και το κόστος των δεδομένων αυτών για διάστημα τριών (3) ετών.
 
Ο συνδυασμός όλων των παραπάνω δίνει τη δυνατότητα έγκαιρης ειδοποίησης τόσο της Περιφέρειας και των ειδικών συνεργείων της όσο και άλλων εμπλεκομένων Φορέων όπως η Δ.Ε.Σ.Ε. και η Τροχαία.
 
Οι προαναφερόμενες εφαρμογές έχουν εγκατασταθεί σε εξυπηρετήτη που θα εγκατασταθεί στο Κέντρο Ελέγχου, στο κτίριο της Περιφέρειας.

Ψηφοφορία

Χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα για


Καιρικά φαινόμενα στην ευρύτερη περιοχή
Ενημέρωση και περιήγηση
Εξαγωγή Περιβαλλοντικών δεδομένων

 Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.

Πατήστε εδώ για να εγγραφείτε.


Χρηματοδότηση

Funding_1Funding_2Funding_3
"Ο παρών ιστοχώρος χρηματοδοτήθηκε από το Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας στα πλαίσια του Μέτρου 2.4 «Περιφερειακά γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα και καινοτομικές ενέργειες». Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 20% από το Ελληνικό Δημόσιο."


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Level Double-A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0