Πληροφοριακό σύστημα

Γενική Περιγραφή

Το Πληροφοριακό Σύστημα Ενημέρωσης αποτελείται από τα ακόλουθα τρία διακριτά Επιμέρους Συστήματα:

Επιμέρους Σύστημα Συγκέντρωσης Μετρήσεων

Το Επιμέρους Σύστημα Συγκέντρωσης Μετρήσεων (ΕΣΣΜ) αποτελείται από τα παρακάτω:

Μετεωρολογικοί Αισθητήρες

Τα βασικά μετεωρολογικά στοιχεία που παρακολουθούνται και καταγράφονται είναι:

Μονάδα Συλλογής Δεδομένων

Η μονάδα αυτή είναι μια ηλεκτρονική μονάδα επεξεργασίας δεδομένων, η οποία διαθέτει μικροεπεξεργαστή και μνήμη και είναι σε θέση να πραγματοποιεί διαδικασίες καταγραφής, ελέγχου και μετάδοσης των δεδομένων ταυτοχρόνως.

Επιμέρους Σύστημα Διαχείρισης Δεδομένων

Το επιμέρους σύστημα διαχείρισης δεδομένων αποτελείται από:

Υποσύστημα Συλλογής Δεδομένων

Το υποσύστημα συλλογής δεδομένων, αποτελείται από μια εξειδικευμένη εφαρμογή συλλογής δεδομένων, η οποία έχει ως σκοπό την επικοινωνία με τους Σταθμούς Αισθητήρων και τον έλεγχο αυτών.

Υποσύστημα Επεξεργασίας Δεδομένων

Το Υποσύστημα Επεξεργασίας Δεδομένων, βασίζεται σε ειδικό λογισμικό, το οποίο είναι επιφορτισμένο με:

Επιμέρους Σύστημα Διάχυσης Πληροφορίας

Το Υποσύστημα Διάχυσης Πληροφορίας του Πληροφοριακού Συστήματος Ενημέρωσης έχει το ρόλο της παρουσίασης των δεδομένων που συγκεντρώνονται και επεξεργάζονται στο Κέντρο Ελέγχου, στους αρμόδιους – επιλεγμένους φορείς και στους πολίτες, μέσω των διαφόρων εναλλακτικών και προεπιλεγμένων καναλιών και μέσων διάθεσης.

Πινακίδες Μεταβλητών Μηνυμάτων

Στο πλαίσιο του παρόντος έργου και δεδομένου ότι

Ψηφοφορία

Χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα για


Καιρικά φαινόμενα στην ευρύτερη περιοχή
Ενημέρωση και περιήγηση
Εξαγωγή Περιβαλλοντικών δεδομένων

 

Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.

Πατήστε εδώ για να εγγραφείτε.


Χρηματοδότηση

Funding_1Funding_2Funding_3
"Ο παρών ιστοχώρος χρηματοδοτήθηκε από το Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας στα πλαίσια του Μέτρου 2.4 «Περιφερειακά γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα και καινοτομικές ενέργειες». Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 20% από το Ελληνικό Δημόσιο."


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Level Double-A conformance icon, 
          W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0